Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.
Beth am fod yn un o’n ymddiriedolwyr?

Beth am fod yn un o’n ymddiriedolwyr?

Ar hyn o bryd rydyn ni’n chwilio am ymddiriedolwyr newydd. Dywed y cydlynydd Angela Bennett,

“Rydyn ni’n gweithio yn galed iawn i geisio sicrhau dyfodol gwell i bobl gydag anabledd dysgu yn y sir. Mae gyda ni tîm bach ond brwd o ymddiriedolwyr ond hoffen ni groesawu pobl newydd i ymuno â ni.”

Ychwanegodd Sarah Parry-Roberts a ymunodd â’n tîm yn ddiweddar,

“Ar ôl ymddeol o Ysgol Cedewain yn Y Drenewydd mis Medi diwethaf roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth yn y gymuned yn hytrach nag aros adre a gwneud dim byd! Roedd yn beth eitha naturiol i fi ymuno ag A Voice for You ar ôl blynyddoedd o weithio gyda phobl ifanc gydag anabledd dysgu. Mae e’n rhoi boddhad i fi i fod yn rhan o fudiad sydd yn wir yn gwneud gwahaniaeth ym mywyd y pobl maen nhw’n eu cefnogi. Rydw i wedi mwynhau dysgu mwy am waith A Voice for You ac yn arbennig am sut maen nhw’n recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i fod yn eiriolwyr.”

Os hoffech chi wybod mwy am fod yn ymddiriedolwr gyda ni rhowch ganiad ar 01686 629951. Rydyn ni’n cyfarfod yn Y Drenewydd bob chwech wythnos.

Gadael Ymateb