Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.

Caffi Eiriolaeth Y Drenewydd

Ym mis Medi 2019 lawnsiwyd ein Caffi Eiriolaeth yng Nglanhafren yn Y Drenewydd. Prosiect peilot ydy e sy’n cael ei ariannu gan Arian i Bawb (Loteri Genedlaethol Cymru) ac sy’n rhan o brosiect ehangach o’r enw Cynhwysiant Maldwyn. Yn y llun gwelir Hyrwyddwr y prosiect, Gail Dean gyda Shirley Howson, Cyd-lynnydd A Voice for You.

Nod Cynhwysiant Maldwyn ydy annog, galluogi a chefnogi pobl gydag anableddau dysgu i gymryd rhan yn eu cymunedau lleol, a chreu cysylltiadau cymdeithasol ystyrlon.

Pam Caffi Eiriolaeth?

Mae’n lle da ar gyfer:

  • sgwrs gyfeillgar
  • cwrdd a hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd
  • help os oes problem gyda chi
  • cyngor am bwy arall sy’n gallu helpu
  • cyfle i ymlacio, gwrando ar gerddoraieth neu rhoi cynnig ar grefft

mae’r caffi yn lle delfrydol i fynd i ffeindio allan mwy am yr hyn sy’n digwydd yn y cymuned lleol. Bydd yn cefnogi ac yn helpu pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau a chlybiau newydd.

Pryd mae Caffi Eiriolaeth Y Drenewydd ar agor?

Mae’r Caffi Eiriolaeth ar agor ar y cyntaf a’r trydydd Dydd Mawrth o bob mis.

Beth ydy’r manylion cyswllt?

Gallwch ein ffonio ar 07903 558297 neu 01686 629951. Mae tudalen Facebook gyda ni – @NewtownAdvocacyCafe

Ein cyfeiriad e.bost ydy – newtownadvocacycafe@outlook.com