Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.

Ceirw Campus Mark

Cawson ni ymweliad hyfryd yn y swyddfa cyn Y Nadolig. Galwodd Mark Williams, disgybl Chweched Dosbarth yn Ysgol Cedewain yn Y Drenewydd i mewn i gyflwyno £272 i ni. Roedd e wedi bod yn brysur yn creu ceirw hyfryd ar gyfer Y Nadolig. Mae cwmni ei dad ‘Williams Plant Hire’ wedi rhoi £272 i ni hefyd – anrheg Nadolig bendigedig. Diolch o galon i Mark a’i dad.

 

Gadael Ymateb