Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.

Clwb Cymdeithasol Cwm Hafren

Lawnsiwyd ein Clwb Cymdeithasol ar gyfer pobl gydag anabledd dysgu yn Nyffryn Hafren ym mis Mehefin 2011. Cynhelir y cyfarfodydd ar y dydd Mercher cyntaf ym mhob mis ym Mhlas Dolerw yn Y Drenewydd rhwng 6.30 a 8.30 yr hwyr. Roedd Russell George, ein A.C. ymhlith ein gwesteion cyntaf yn y clwb. Dywedodd e,           ” Creuodd y clwb argraff arnaf i  – mae e’n rhoi cyfle pwysig iawn i bobl gydag anabledd dysgu rhyngweithio yn gymdeithasol. Roedd yn galonogol iawn i weld pawb yn mwynhau eu hunain ac yn cymryd rhan yn y gweithgareddau amrywiol sydd ar gael ar eu cyfer.”

Dyddiadau’r clwb ar gyfer 2020:

Dydd Mercher Ionawr 8fed

Dydd Mercher Chwefror 5ed

Dydd Mercher Mawrth 4ydd

Dydd Mercher Ebrill 1af

Dydd Mercher Mai 6ed

Dydd Mercher Mehefin 3ydd

Dydd Mercher Gorffennaf 1af

Dydd Mercher Awst 5ed

Dydd Mercher Medi 2il

Dydd Mercher Hydref 7fed

Dydd Mercher Tachwedd 4ydd

Dydd Mercher Rhagfyr 2il

Mae gweithgareddau’r clwb yn cynnwys crefftau fel gwneud gemwaith, gwneud cardiau, celf sidan, gemau bwrdd, creu cerddoriaeth gydag offerynnau ethnig neu chwarae ar y Wii. Mae rhai pobl ond yn cael paned a sgwrs ac yn mwynhau’r awyrgylch.