Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.
Dathlu Ugain Mlynedd

Dathlu Ugain Mlynedd

Yn ddiweddar mae dau o’n heiriolwyr, Jean Winchester o’r Drenewydd a Phil King o Ceri wedi dathlu ugain mlynedd o eiriolaeth. Yn y llun gwelir Michele Muireasgha, Pennaeth Datblygiad Trydydd Sector PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys) yn cyflwyno tystysgrif ac anrheg iddyn nhw fel cydnabyddiaeth o’u gwaith diflino ac ymroddiad dros y blynyddoedd. Maen nhw hefyd wedi bod yn aelodau o’n tîm rheoli – Jean ydy ein Cadeirydd ar hyn o bryd.

Gadael Ymateb