Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.
Grant Gwirfoddoli Cymru

Grant Gwirfoddoli Cymru

Mae A Voice for You yn hapus i gyhoeddi eu bod nhw wedi llwyddo yn eu cais am grant o £20,000 o gynllun Gwirfoddoli Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) sy’n gweithredu’r cynllun.

Nod y grant ydy helpu prosiectau fel un ni i recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr i gwrdd â’r nod o daclo problem allgáu cymdeithasol yn y cymuned. Dywedodd y cyd-lynydd Angela Bennett, “ Roedden ni wrth ein bodd i dderbyn y grant yma – bydd e’n ein galluogi i recriwtio gwirfoddolwyr newydd i wneud gwahaniaeth ym mywydau’r pobl maen nhw’n eu cefnogi.”

 

Gadael Ymateb