Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.
Gwifren Sip Titan

Gwifren Sip Titan

Yn ddiweddar cymerodd ein cyd-lynydd Jean Bailey Her y Gwifren Sip Titan ym Mlaenau Ffestiniog yng nghwmni ein cadeirydd Jean Winchester a’i gŵr Graham a’n trysorydd David Morgan.

Mwynheuon nhw’r her yn fawr iawn. Dywedodd Jean Bailey, “Dw i wedi bod eisiau gwneud yr her yma erioed ac roedd ei wneud i godi arian ar gyfer  A Voice for You hefyd yn ei wneud hyd yn oed yn fwy arbennig!

Maen nhw’n llygadu’r Her Velecity nesa!!

Dydy e ddim yn rhy hwyr i’w noddi nhw. Gallwch decstio AVFY05 i 70070 i roi £5 iddyn nhw neu ffoniwch y swyddfa ar 01686 629951.

Gadael Ymateb