Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.
Gwobr M.I.R.R.O.R i David

Gwobr M.I.R.R.O.R i David

Yn ddiweddar cefnogodd ein cydlynnydd Shirley 4 aelod o Bobl Gyntaf Powys Machynlleth i fynd i Adfest Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yng Nghaerdydd. Cafodd pawb amser gwych ond roedd yn ddiwrnod arbennig iawn i David Lewis oherwydd iddo ennill gwobr. Dywedodd David “Rydyn ni wedi gwneud e!!! Enillais i un o’r gwobrau M.I.R.R.O.R am fy ngwaith ar fy stribedi comig. Enillais i’r categori ‘Syniadau’. Cyflwynir y gwobrau M.I.R.R.O.R gan Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan i bobl gydag anhawsterau dysgu fel fi i ddathlu’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni yn ystod y flwyddyn. Gwobr genedlaethol ydy e a gyda’r holl waith a chefnogaeth dw i wedi’i dderbyn gan llawer o bobl rydw i mor hapus i dderbyn y wobr.” Llongyfarchiadau David!

Gadael Ymateb