Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.
Llyfr ‘A Voice for You Can Cook’

Llyfr ‘A Voice for You Can Cook’

Rydyn ni wedi bod yn cynnwys ryseitiau hawdd eu darllen yn ein cylchgronau ers sawl blwyddyn bellach. Oherwydd eu llwyddiant penderfynon ni eu casglu mewn llyfr.
Mae staff a ffrindiau wedi profi’r ryseitiau a’u cymeradwyo. Mae pob rysáit yn hawdd ei baratoi ac yn haws byth ei fwyta! Cafodd ein cydlynnydd Jean Bailey, Ceris Morgan ein gweinyddwraig ac ymddiriedolwr David Bennett cyfle i arddangos rhai o’r ryseitiau wrth lawnsio’r llyfr yng Ngŵyl Bwyd Y Drenewydd ar ddechrau mis Medi.
Mae copiau o’r llyfr (sy’n costio £3) ar gael o’n swyddfa ym Mhlas Dolerw yn Y Drenewydd. Rydyn ni’n chwilio am fwy o lefydd i werthu’r llyfr ond ar hyn o bryd maen nhw ar gael yn Mirrens yn Y Drenewydd, The Great Oak Book Shop, Darren Tonks (Ffrwythau a llysiau) a Siop Newyddion Woosnam & Davies yn Llanidloes.

Gadael Ymateb