Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.
Hyfforddiant i wirfoddolwyr newydd ar fin dechrau.

Hyfforddiant i wirfoddolwyr newydd ar fin dechrau.

Rydyn ni newydd lawnsio apêl ar gyfer gwirfoddolwyr newydd i ymuno â’n tîm o eiriolwyr. Fe fydd yr hyfforddiant, sydd yn rhad ac am ddim, yn rhoi’r sgilaiu angenrheidiol i chi ymgymryd â’r rôl.

Yn ddiweddar dywedodd un o’n eiriolwyr:

” Gwnes i sesiynau hyfforddiant A Voice for You llynedd a’u mwynhau yn fawr – roedd y sesiynau i gyd yn llawn gwybodaeth ac hwyl. Mae bod yn eiriolwr yn rhoi cyfle gwych i chi ddysgu sgilaiu newydd, cyfarfod â phobl newydd a gwneud rhywbeth a fydd yn gwneud gwahaniaeth ym mywyd person bregus”.

Mae cael eiriolwr yn beth arbennig iawn i berson gydag anabledd dysgu. Dychmygwch petaech chi ddim ond yn cael cysylltiad  â phobl  sy’n cael eu talu i’ch cefnogi o ddydd i ddydd. Dychmygwch wedyn pa mor arbennig ydy cael rhywun annibynnol sy’n dewis bod yno i chi a gwneud yn siwr bod pobl yn gwrando arnoch chi ac yn amddiffyn eich hawliau.

Os hoffech chi gael mwy o fanylion am ein hyfforddiant, sy’n dechrau ar ddydd Llun Medi 10fed cysylltwch â ni ar 01686 629951 – gallwch ymuno  â’n tîm ardderchog. Cliciwch yma am fwy o fanylion am gynnwys yr hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli eraill.

 

Gadael Ymateb