Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.

Gwobr M.I.R.R.O.R i David

Gwobr M.I.R.R.O.R i David

Yn ddiweddar cefnogodd ein cydlynnydd Shirley 4 aelod o Bobl Gyntaf Powys Machynlleth i fynd i Adfest Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yng Nghaerdydd. Cafodd pawb amser gwych ond roedd yn ddiwrnod arbennig iawn Continue reading

Ceirw Campus Mark

Cawson ni ymweliad hyfryd yn y swyddfa cyn Y Nadolig. Galwodd Mark Williams, disgybl Chweched Dosbarth yn Ysgol Cedewain yn Y Drenewydd i mewn i gyflwyno £272 i ni. Roedd e wedi bod yn brysur yn creu Continue reading

Dathlu Ugain Mlynedd

Dathlu Ugain Mlynedd

Yn ddiweddar mae dau o’n heiriolwyr, Jean Winchester o’r Drenewydd a Phil King o Ceri wedi dathlu ugain mlynedd o eiriolaeth. Yn y llun gwelir Michele Muireasgha, Pennaeth Datblygiad Trydydd Sector PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys) yn cyflwyno tystysgrif ac Continue reading

Llyfr ‘A Voice for You Can Cook’

Llyfr ‘A Voice for You Can Cook’

Rydyn ni wedi bod yn cynnwys ryseitiau hawdd eu darllen yn ein cylchgronau ers sawl blwyddyn bellach. Oherwydd eu llwyddiant penderfynon ni eu casglu mewn llyfr.
Mae staff a ffrindiau wedi profi’r ryseitiau a’u cymeradwyo. Mae pob rysáit yn hawdd Continue reading